Krakowska Matematyka - logo

Krakowska Matematyka 2013/2014

Krakowska Matematyka 2013/2014 - laureaci

Aktualizacja: 14.04.2014

Gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu międzyszkolnego konkursu „Krakowska Matematyka 2013/2014”,
a szczególnie laureatom i ich nauczycielom. Dziękujemy za przygotowanie uczniów i pomoc w organizacji.

Wszystkich uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu w dniu 14 maja 2014 r. (środa) o godzinie 10:00 do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie ul. Łokietka 60. Uroczystość potrwa ok. 2 godziny.

Na poziomie klas 4 jest 25 laureatów – uczniów, którzy zdobyli 30 lub więcej punktów.
Na poziomie klas 5 jest 24 laureatów – uczniów, którzy zdobyli 24 lub więcej punktów.
Na poziomie klas 6 jest 27 laureatów – uczniów, którzy zdobyli 33 lub więcej punktów.

Listy laureatów:

Dyplom uczestnika etapu międzyszkolnego

Dla uczestników etapu międzyszkolnego, którzy nie zostali laureatami zamieszczamy dyplom, który można wydrukować i wręczyć na szkolnym apelu.

Krakowska Matematyka 2013/2014 - wyniki etapu międzyszkolnego

Aktualizacja: 28.03.2014

Wyniki etapu miedzyszkolnego:

Krakowska Matematyka 2013/2014 - zadania z etapu międzyszkolnego

Aktualizacja: 14.03.2014

Zadania:

Krakowska Matematyka 2013/2014 - etap międzyszkolny

Aktualizacja: 02.03.2014

Informacje:

Dojazd do szkół:

Ponieważ obecnie są częste zmiany w organizacji komunikacji miejskiej w Krakowie, prosimy o sprawdzenie aktualności proponowanego dojazdu.

Przydział szkół:

W przypadku, gdyby uczestnicy etapu międzyszkolnego woleli przyjechać do SP w Jasienicy lub do Krzeszowic, zamiast do Krakowa, można zmienić przydział do 15 stycznia 2014 r. pisząc na adres teresasklepek@gmail.com

Krakowska Matematyka 2013/2014 - wyniki etapu szkolnego

Aktualizacja: 15.12.2013

Dziękujemy wszystkim Opiekunom Konkursu i Nauczycielom za przygotowanie uczniów oraz zorganizowanie etapu szkolnego konkursu Krakowska Matematyka 2013/2014. Dziękujemy za rzetelną ocenę prac uczniowskich oraz za wypełnienie ankiety. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego oraz ich Nauczycielom. Tym, którzy się nie zakwalifikowali życzymy powodzenia w innych konkursach matematycznych lub w przyszłorocznej edycji konkursu Krakowska Matematyka.

Po weryfikacji prac, do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się:
a) 157 uczniów klas 4, którzy uzyskali co najmniej 17 punktów,
b) 150 uczniów klas 5, którzy uzyskali co najmniej 13 punktów,
c) 198 uczniów klas 6, którzy uzyskali co najmniej 22 punkty oraz 8 uczniów z najlepszym wynikiem w swoich szkołach (65% czyli 21 punktów).

Informacja o przydziale do szkół, w których odbędzie się etap międzyszkolny będzie umieszczona na stronie internetowej ok. 7 stycznia.

Będą to szkoły:
1) SP im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 7
2) SP im. prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy 32-400 Myślenice, Jasienica 48
3) SP 2 im. Św. Wojciecha 31-422 Kraków, ul. Strzelców 5a
4) SP 47 im. Stefana Czarnieckiego 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 64
5) SP 64 im. Tadeusza Kościuszki 31-465 Kraków, ul. Sadzawki 1
6) SP 89 im. K. Makuszyńskiego 31-624 Kraków, os. Piastów 34a
7) SP 123 im. Gen. J. Bema 31-610 Kraków, ul. Okólna 16
8) SP 144 im. Bohaterów Września 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 13
9) SP z Oddziałami Integracyjnymi 162 im. W. Szafera 30-611 Kraków, ul. Stojałowskiego 31

W przypadku, gdyby uczestnicy etapu międzyszkolnego woleli przyjechać do SP w Jasienicy lub do Krzeszowic, zamiast do Krakowa, można zmienić przydział do 15 stycznia 2014 r. pisząc na adres teresasklepek@gmail.com Na ten adres e-mail można przesyłać uwagi na temat etapu szkolnego i konkursu.

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego:

Krakowska Matematyka 2013/2014 - etap szkolny

Aktualizacja: 24.11.2013

Zadania:

Kryteria:

Uwaga:

W kluczu dla klasy 5 do zadania 12 w III sposobie jest błąd 1,2m = 1200cm
Powinno być 1,2m = 120cm . Przepraszamy.

Infomacje:

Krakowska Matematyka 2013/2014

Aktualizacja: 02.10.2013

Zapraszamy do udziału w ósmej edycji konkursu!

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa,
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski
oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek.

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Dzielnice Krakowa”.

Etapy konkursu:

  • szkolny – 21 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • międzyszkolny – 14 marca 2014 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej OK SNM www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow dojazd na koszt własny).

Zgłoszenia on-line do 30 października 2013 r.

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin:

• Krakowska Matematyka • 2007-2013 •